ஸூரா அல் முஸ்ஸம்மில்

அல் குர்ஆனைப் பரவலாக மக்கள் மயப்படுத்துவதற்கான புதிய முயற்சி…
 
அதன் முதல் அடியாக ஸூரா அல் முஸ்ஸம்மில் கற்பதற்கு இலகுவாக பல பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதனைக் கற்றுப் பயன் பெறுவீர்கள் எனப் பெரிதும் எதிர் பார்க்கிறோம்.
ஸூரா அல் முஸ்ஸம்மில் உங்களை வரவேற்கிறது.
Facebookல் பார்க்க கீழ் காணப்படும் இணைப்பைப் பாவிக்கவும்:
https://www.facebook.com/pg/alquranopencollege/videos/

 

அடுத்தடுத்த காணொளிகளைக் காண மேலே தரப்பட்டுள்ள “Load More” என்ற இணைப்பைக் கிலிக் செய்யவும்.