வாரம் தோறும் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகளை இங்கு பார்க்கலாம்.


ஞாயிறு தோறும்

காலை 6:00 – 8:00 வரை (இலங்கை நேரம்)


வெள்ளி தோறும் – ஈமானும் வாழ்வும் நிகழ்ச்சி

இரவு 7:00 – 8:30 வரை (இலங்கை நேரம்)

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த விரிவுரைகளை பார்க்க கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைப்பைப் பாவிக்கவும்:
ஈமானும் வாழ்வும்