வாரம் தோறும் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகளை இங்கு பார்க்கலாம்.


ஞாயிறு தோறும்

காலை 6:15 – 8:00 வரை (இலங்கை நேரம்)

08.03.2020

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஸூரா அல் கஹ்ஃப் வகுப்புக்களைக் கீழே காணலாம்

Soorah Al Kahf – tute – Part – 1

Soorah Al Kahf – tute – Part – 2

Soorah Al Kahf – tute – Part – 3

 

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த தொழுகையை உயிரோட்டமாக்கல் வகுப்புக்களை கீழே காணலாம்.

சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த விரிவுரைகளை பார்க்க கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைப்பைப் பாவிக்கவும்:
ஈமானும் வாழ்வும்