வாரம் தோறும் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகளை இங்கு பார்க்கலாம்.


சிறப்பு நிகழ்ச்சி

10.06.2018 மாலை 5:30pm – 9:00pm வரை (இலங்கை நேரம்)

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த தொழுகையை உயிரோட்டமாக்கல் வகுப்புக்களை கீழே காணலாம்.

 

சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

 

ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த விரிவுரைகளை பார்க்க கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைப்பைப் பாவிக்கவும்:
ஈமானும் வாழ்வும்