குர்ஆனியற் கலைகள் - உயர் டிப்ளோமா

தப்ஸீர் முறைமை பற்றிய பாடநெறி இது. தப்ஸீரின் அடிப்படையான இரு வகைகள் பற்றியும், அல் குர்ஆன் விளக்கத்திற்கான மிகச் சிறந்த முறைமை பற்றியும் இப்பாடநெறி விரிவாக விளக்குகிறது.

ID:
AOC-QS-HD

தப்ஸீர் முறைமை பற்றிய பாடநெறி இது. தப்ஸீரின் அடிப்படையான இரு வகைகள் பற்றியும், அல் குர்ஆன் விளக்கத்திற்கான மிகச் சிறந்த முறைமை பற்றியும் இப்பாடநெறி விரிவாக விளக்குகிறது. அத்தோடு தப்ஸீர் எங்கே நெறிபிறழ்ந்து செல்ல முடியும் என்ற ஆய்வையும் இப்பாடநெறி உள்ளடக்கியுள்ளது. தப்ஸீர் அல் மவ்ளூயீ (التفسير الموضوعي) என்ற விஷயதானங்களுடனான அல் குர்ஆன் விளக்கவுரை என்ற புதிய தப்ஸீர் முறைமை ஒன்றையும் இப்பாடநெறி கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *