அரபு மொழி - உயர் டிப்ளோமா

புனித அல் குர்ஆனுடனும் ஹதீஸுடனும் இஸ்லாமிய அரபு அறிவுப் பாரம்பரியத்துடனும் மாணவர்களை நேரடியாக தொடர்பு படுத்துவது இப்பாடநெறிகளின் நோக்கமாகும்.

DURATION:
100 மணி
ID:
AOC-L-AR-HD

Address

Al Qur'an Open College, Sri Lanka.   View map

உள்ளடக்கம்

அல் அரபிய்யது பைன யதைக – பகுதி 3

அனுமதிக்கான தகைமை

அரபு மொழி – டிப்ளோமா பாடநெறி

காலம்

100 மணித்தியாலயங்கள்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *