அரபு மொழி – அடிப்படை

புனித அல் குர்ஆனுடனும் ஹதீஸுடனும் இஸ்லாமிய அரபு அறிவுப் பாரம்பரியத்துடனும் மாணவர்களை நேரடியாக தொடர்பு படுத்துவது இப்பாடநெறிகளின் நோக்கமாகும்.

DURATION:
50 மணி
ID:
AOC-L-AR-F

Address

Al Qur'an Open College, Sri Lanka.   View map

 

உள்ளடக்கம்

  • அல் அரபிய்யது பைன யதைக – பகுதி 1
  • எழுதுதல்
  • வாசித்தல்

காலம்

50 மணித்தியாலங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *