அரபு மொழி – டிப்ளோமா

புனித அல் குர்ஆனுடனும் ஹதீஸுடனும் இஸ்லாமிய அரபு அறிவுப் பாரம்பரியத்துடனும் மாணவர்களை நேரடியாக தொடர்பு படுத்துவது இப்பாடநெறிகளின் நோக்கமாகும்.

DURATION:
110 மணி
ID:
AOC-L-AR-D

Address

Al Qur'an Open College, Sri Lanka.   View map

உள்ளடக்கம்

புத்தகங்கள்:

  • அல் அரபிய்யது பைன யதைக – பகுதி 2
  • அரபு மொழி சொற்கட்டமைப்பு (ஸர்ப்) – பாடங்களும் பயிற்சிகளும்

அனுமதிக்கான தகைமைகள்

அரபு மொழி – சான்றிதழ் பாடநெறி

காலம்

110 மணித்தியாலங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *