வலைப்பதிவு

Oct
14

உத்தியோகபூர்வ இணையதள வெளியீடு

அல் குர்ஆன் திறந்த கல்லூரியின் உத்தியோகபூர்வ இணையதளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். எமது வலைப்பதிவில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் நீங்கள் கல்லூரி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

DETAIL